RDS

Elden följer våra regler

 

Det innovativa självreglerande förbränningsparameternas system säkerställer alltid maximal verkningsgrad och säkerhet för dina egna kaminer. En helt nyhet inom biomassa uppvärmningssektorn. Det är uttrycket för en intelligent och miljövänlig teknologi, resultatet av investeringar inom forskning och utveckling, genomförda i samarbete med universitetet i Brescia (mekanisk ingenjörskap, avdelning för teknisk fysik).

 

Dynamiskt, effektivt, säkert och kostnadseffektivt.

 

Normala variationer i externa faktorer som pelletsens kvalitet, skorstensdrag, installationshöjd för kaminen och driftstemperatur påverkar den optimala prestandan hos vanliga kaminer.