Säkerhetsgarantier

Efter att ha passerat vanliga laboratorietester, godkänns alla modeller formellt av de mest framstående europeiska instituten, vilket intygar att produkten överensstämmer med europeiska normer, direktiv och regler. Det finns därmed en påtaglig bevisning av kvalitet, säkerhet och absolut miljöhänsyn. På detta sätt blir kvalitet en konkret värdering som uppfyller kundens förväntningar, en stämpel som garanterar design-, konstruktions-, säkerhets- och funktionskarakteristika hos produkten.

Certifieringar

Europeisk referensstandard för uppvärmningsanordningar för bostadsutrymmen som drivs med träpellets.

Europeisk referensstandard för fasta bränsleeldstäder.

Europeisk referensstandard för fasta bränslepannor.

Europeisk referensstandard för fasta bränsleinsatser.

Ackrediterat organ för att verifiera produktkvalitet och efterlevnad av europeiska standarder EN 14785 - EN 13240 och EN 303-5.

Ackrediterat organ för att verifiera produktkvalitet och efterlevnad av europeiska standarder EN 14785, EN 13240 och EN 303-5 samt europeiska EMC-, LVD- och RED-direktiv.

Ackrediterat organ för att verifiera produktkvalitet och efterlevnad av europeiska standarder EN 14785, EN 13240 och EN 303-5 samt europeiska EMC-, LVD- och RED-direktiv.

Ackrediterat organ för att verifiera produktkvalitet och efterlevnad av europeiska EMC-, LVD- och RED-direktiv.

Certifiering som intygar produktkvalitet och tillverkningsstandarder enligt gällande normer i USA och Kanada.

Certifiering av emissions- och effektivitetsvärden enligt gällande normer i USA och Kanada.

ITALIEN: Det är ett certifieringssystem främjat av AIEL som tilldelar varje produkt ett ökande antal stjärnor i relation till prestanda i termer av verkningsgrad och lägre utsläpp.

FRANKRIKE: Flamme Verte-märket garanterar kvalitet, effektivitet och hög miljöprestanda för träpelletseldstäder och -kaminer.

STORBRITANNIEN: Märke för hemmabaserade biomassauppvärmningssystem som garanterar säkerhet och miljörespekt.

ÖSTERRIKE: Nationell lag som reglerar marknadstillträde.

SCHWEIZ: Nationell lag för efterlevnad av brandskyddsåtgärder.

SLOVENIEN: Incitamentssystem för mer miljövänliga uppvärmningsanordningar.

NYA ZEELAND: Certifiering för marknadstillträde.

TYSKLAND: Nationell lag som reglerar marknadstillträde.

TYSKLAND: BAFA - incitamentssystem för mer miljövänliga uppvärmningsanordningar.

FRANKRIKE: Godkännande för hermetiska installationer.

Besök de andra
avsnitten av Ravelli gruppen

Vem är vi

Vi är drömmare, formgivare, innovatörer. Vi är pionjärer.

Design i Italien

100% Italiensk design och stil

Ravelli i världen

Vi är närvarande i 42 länder på 5 kontinenter

Kontakter

Begär omedelbart mer information