HERMETIC

Renare luft, trevligare miljö

Det teknologiskt avancerade Hermetiska Systemet är utformat för att direkt hämta förbränningsluften från utsidan genom det koaxiala röret. Denna speciella ledning har funktionen att avlägsna rökgaserna och samtidigt ta in luft utifrån.

Tack vare det Hermetiska Systemet erhålls betydande fördelar på olika sätt:

  • Högre Komfort – Kaminen använder syre utifrån utan att dra det från inomhusmiljön – Ingen luftintag behövs i rummet – Temperaturen förblir alltid konstant och balanserad eftersom kall luft utifrån inte tränger in.
  • Högre Besparing – Energiförluster elimineras och tack vare det koaxiala röret återvinns också värmen från rökgaserna som lämnar kaminen, vilken används för att värma förbränningsluften – Förbränningen har en mycket hög verkningsgrad, tack vare systemets fullständiga hermeticitet med en därav lägre bränsleförbrukning.